Hemsidor

 

En hemsida är en dataterm och ordet kan faktiskt syfta på fyra olika saker. För det första kan det vara en startsida som är en första webbsidan som visar när man öppnar sin webbläsare. Man kan i väldigt många webbläsare kan man välja en blank eller tom sida som startsida. Man kan även för det mesta välja att fortsätta på den föregående sessionen. Det innebär att alla de sidor som man hade öppna senast man använde webbläsare öppnas. Man kan till och med ha flera startsidor när man öppnar sin webbläsare om man skulle vilja det. Det är det här som är den ursprungliga betydelsen av ordet hemsida. Det är även dit man kommer om man trycker på ”hemknappen” som för det mesta är en symbol i form av ett hus på webbläsarens verktygsrad. 

Hemsidan kan även syfta på en webbsida och det är oftast en personlig webbsida. Det kan till exempel vara en privatpersons webbsida på ett webbhotell. Det kan även vara en students eller en anställds sida på ett universitets webbserver, det som lagras i en användares hemkatalog i filsystemet. Webbsidan är en enstaka sida på en webbplats. En webbsida är rent tekniskt en textfil som kan vara uppbyggd av Hypertext Markup Language, även kallat HTML eller Extensible Hypertext Markup Language, även kallat XHTML. Det här kan läsas av av en webbläsare. 

En hemsida kan även vara en ingångssida. En ingångssida kan kallas för en startsida, en förstasida, en huvudsida, en inträdessida eller en välkomstsida också. Det är den webbsidan man kommer till först när man går in på en webbplats. Med hjälp av ingångssidan så får man för det mesta hjälp med att få en överblick av innehållet på hela webbplatsen. 

En hemsida kan vara en webbplats i sin helhet och det är det här sättet man använder ordet hemsida allra mest i vardagligt tal. Alla webbsidor brukar tillhöra en domän men det finns undantag och vanligast är det att en hemsida kan ha flera antal domännamn. En webbplats är en sammanhängande samling av både texter, bilder, dokument och olika multimedia. Det lägras på en webbserver och den kan man nå över webben, det vill säga kan man nå den genom kommunikation över internet med protokollet HTTP. För att man ska kunna besöka en webbplats så använder man sig av en webbläsare där man anger webbplatsens adress det vill säga dess URL. Det är olika delar av informationen, webbsidorna, som hämtas från webbplatsen när användaren väljer att den vill se dem. Om det finns med hyperlänkar på webbplatsen så kan en del specifika ord leda en vidare till andra sidor om man klickar på dem och det kan även leda till annan information på andra webbplatser. Om en webbplats ska vara tillgänglig för andra så måste man ha en webbserver som man för det mesta hyr på ett webbhotell. Man kommer åt en webbplats genom att ange en IP-adress eller ett domännamn. Man bygger upp en webbplats genom programmering och grunden för det är HTML, Cascading Style Sheets och Javascript i den ordningen. De företag som utvecklar webbplatser åt andra företag eller privatpersoner kallas för webbyråer.120x600

Våra samarbeten